Book Of Treasures

Book of Treasure is a slot game where you must try win as much money as possible in the game. Getting 3 or more of the same icon in a row in the same line will win you money. The goal is to get a Jackpot of a certain icon to show up 5 times in a line for the biggest payout.


Umdlalo olinganisiwe weminyaka
Okuyinhloko

Ubudala obufanelekayo: 18+

Siyaxolisa, kodwa awuvumelekile ukudlala lo mdlalo ngenxa yobudala bakho .Uma uzwa ukuthi lokhu kuyiphutha, sicela usebenzise i-Contact Us ngezansi kwewebhu lewebhu