Rocking Wheels

Rocking Wheels

Rocking Wheels

Rocking Wheels

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

incukaca zomdlalo

incazo ngomdlalo

Race to the end of each level without tipping your mini van.

uncedo ngomdlalo

Upgrade your van by spending the coins you collect. Drive to the end of each level to complete it.

ngqikelelo

Highscore: Ewe
Purchases: Hayi
Akho manqaku afakiweyo okwangoku
umdlali
inqaku

Izimvo

asifumenekanga isimvo