Subway Dash

Subway Dash

Subway Dash

Subway Dash

Chính
Bạn cần Đăng ký hoặc Đăng nhập để tải xuống trò chơi này.

Sự miêu tả

Subway Dash is a classic endless runner with a multiplayer feature, compete against your friends in real time in this super exciting and fun game. The game consists of really cool graphics across multiple levels.
Xem nhiều hơn

Tổng quát

Trong ứng dụng mua hàng
Điểm cao:

Ngôn ngữ

English

yêu cầu

Android 7.0 and above 2 GB RAM and above (for optimal performance) ARMv7 CPU with NEON support or Atom CPU OpenGL ES 2.0 or later

Cập nhật phiên bản

Android: 1.2b
người chơi
Điểm số
Cấp độ

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình1
Ảnh chụp màn hình1
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình2
Ảnh chụp màn hình3
Ảnh chụp màn hình3
Ảnh chụp màn hình4

bình luận

Không có ý kiến tìm thấy.