Jewel Duel

Jewel Duel

Jewel Duel

Jewel Duel

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
နမူနာဗီဒီယို ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Fight your way through the enemies in this match 3 style game. Choose between 3 characters with 3 different play styles. Collect coins and level up to upgrade yourself. Buy and use potions to give you an advantage in a battle.

ဂိမ်းအကူအညီ

Match 3 or more identical blocks, each with their own abilities that help you out. Tiles can give you mana, shields, coins or can help you with attacking. After every move it's your opponents turn. Beat enemies, level up, collect more coins and grow stronger to beat tougher enemies.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
ရရှိသည် 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်ခွဲခြားမည်
ဦးစားပေး နောက်ဆုံးပေါ်
Fluffyteddy
Nov 29, 2018
A fun 3 in a row game with lots of RPG elements in it. This is one of the best games ive played in a long time.