8 Ball Pool Billiard

8 Ball Pool Billiard

8 Ball Pool Billiard

8 Ball Pool Billiard

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

8 Ball Pool Billiard is played with 17 balls: 1 white ball, 7 striped balls, 7 solid-colored balls and the black ball.

ဂိမ်းအကူအညီ

Play alone or against a friend to pocket the 8 ball after all the balls from a player’s assigned group have been cleared from the table.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်ခွဲခြားမည်
ဦးစားပေး နောက်ဆုံးပေါ်
Kat23
Apr 29, 2019
awesome game :)
glive
Aug 13, 2018
Just loving this great 8 Ball Pool game, nice one.