Gunmach

Gunmach

Gunmach

Gunmach

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Gunmach is dynamic top-down shooter game about military drones testing. You have to go through the maximum number of enemy attacks, and pick up all the bonuses and strategically plant bombs to outsmart the enemy.

ဂိမ်းအကူအညီ

For mobile: use left finger to navigate and point the guns and right finger to fire. Click on the PC icon to plant a bomb at the location of the tank. For desktop: use ASDF or arrows to move the drone around. Left mouse click will shoot where the pointer is showing and to plant bombs, click the mouse wheel.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - Yes
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။