Call of War

Call of War

Call of War

Call of War

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Take over the control of one of the mighty nations during the times of World War 2. Conquer provinces, forge alliances and build up your economy. Research top secret weapons of World War 2 and become the one true superpower!

ဂိမ်းအကူအညီ

Refer to the in-game tutorials and forums for details on the game play for Call of War MMO game.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - Yes

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။