Poor Zombie

Poor Zombie

Poor Zombie

Poor Zombie

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Help the poor Zombie get to it's destination, by navigating him through the mass of obstacles, across the 20 levels.

ဂိမ်းအကူအညီ

- Help PoorZombie reach his house (key Down to Speed Up Zombie) - Touch on control button or using arrow Keyboard to handle the Box (Key Left – Key Right – Key Up) Esc to restart the level - Move the Box to collect power-up item - For each power-up item, the Box can jump one time - The Stone Box (grey) can not handle, must using the Box to Pull it

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။