3D soccer Slot Machine

3D soccer Slot Machine

3D soccer Slot Machine

3D soccer Slot Machine

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Test your luck out in slots with this fun soccer themed slots game.

ဂိမ်းအကူအညီ

Choose how many lines you want to bet on and how much each bet will be. Click spin to spin the slots and see how lucky you are. Click on the paytable button to see what all the different prizes and lines are and what a bonus round is about. You can also use the auto spin feature to play the game for you.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No
အသက် - 18

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။