Girl Dressup

Girl Dressup

Girl Dressup

Girl Dressup

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Help the girl find the style and charm in this beautiful dress game! Get creative and find your favorite style.

ဂိမ်းအကူအညီ

There are about two hundred items to choose from in twelve categories, such as haircuts, color, hairstyle, eye color, glasses, color glasses, dresses, shirts, jeans, clothing, colors dresses, shoes, color shoes, body color, lip color and nail color. Once you have created a style, you can go on a steep disco scene, and you can take a picture of a girl!

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။