Billiards

Billiards

Billiards

Billiards

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

This billiard game is based on speed and your goal is to pocket all balls as soon as possible.

ဂိမ်းအကူအညီ

Click where you want to aim and hold for power. Release to shoot the ball.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
အလုပ်ချိန်အခြေပြုတွက်ချက််ပေးချေမှု - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။