Tinbo Dash

Tinbo Dash

Tinbo Dash

Tinbo Dash

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

An epic endless runner game, you need to navigate Tinbo through the different worlds collecting coins and avoiding obstacles as you try get the highest score possible.

ဂိမ်းအကူအညီ

Use the arrow keys or tap on the side of the screen you want to lean to and swipe up on the screen to jump. Collect coins to reach a new level and pick up special cogs to have a special level play for a short period of time.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်ခွဲခြားမည်
ဦးစားပေး နောက်ဆုံးပေါ်
Fluffyteddy
May 28, 2019
These Tinbo games are awesome. This one is my favorite.
vancan
May 28, 2019
this has to be one of the best games on the site, loving it.