Flappy Wings Game

Flappy Wings Game

Flappy Wings Game

Flappy Wings Game

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Mengepakkan sayap dan menembakkan celah untuk Anda lewati dalam permainan yang menantang dan menyenangkan ini.

ဂိမ်းအကူအညီ

Ketuk Z atau ketuk layar Anda untuk mengepakkan sayap dan terbang. Tekan apa pun untuk jatuh. Gunakan kemampuan yang dapat Anda beli untuk melewati rintangan dan mengalahkan bos untuk mendapatkan skor tinggi.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - No
ဝယ်ယူမှုများ - No

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။