Alien Hunter

Alien Hunter

Alien Hunter

Alien Hunter

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ ၃

ဂိမ်းအချက်အလက်

ဂိမ်း ဖော်ပြချက်

Alien hunter is an infinite runner game where you play as a brave hunter who must use his guns and special skills such as firestorm, lightning and cold ice to kill any aliens that stand in your way. Collect all the items, power-ups and coins to prove you are the best alien hunter in the world.

ဂိမ်းအကူအညီ

Use the up arrow key or W to use your jet-pack. Use spacebar to shoot aliens. Click on one of the abilities on screen to use the ability. Collect power-ups to help you get further in the game without dying. If you are using a mobile device. Tap on the jump button to use your jet-pack and tap the shoot button to shoot.

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကုန်ကျစရိတ် - 0 Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
ကစားသူ
ရမှတ်

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။