Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

Tanks Multiplayer

အဓိက
ဤဂိမ်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် လော့ဂ်အင်ဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖေါ်ပြချက်

Tanks Multiplayer is an action packed multiplayer strategy game. Your choice! Play in teams with up to 12 players per room and compete for the highest score. Check out the Game Modes! Team Deathmatch or Capture The Flag.
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

အက်ပ်အတွင်း ပါဝင်သော ဝယ်ယူမှုများ - Yes
Highscore: Yes

ဘာသာစကားများ

English

လိုအပ်ချက်များ

Android 7.0 and above 2 GB RAM and above (for optimal performance) ARMv7 CPU with NEON support or Atom CPU OpenGL ES 2.0 or later

Version Updates

Android: 1.2.5b
ကစားသူ
ရမှတ်
Level

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံများ

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံများ

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံများ

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံများ

စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၁
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၂
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၃
စခရင်ရှော့ဓာတ်ပုံ၄

မှတ်ချက်များ

မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ ရှာမတွေ့ပါ။