Tetris Cube

Tetris Cube

Tetris Cube

Tetris Cube

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Drop down the falling blocks and complete horizontal lines.

راهنمای بازی

Refer to in-game instructions on how to play Tetris Cube.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.