Slot Car Racing

Slot Car Racing

Slot Car Racing

Slot Car Racing

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Race your model cars around the track and beat your opponents. Avoid crashing off of the track when taking turns too fast.

راهنمای بازی

Slow down a bit before turns to avoid falling off the track. Beat your opponents and complete the number of laps in first place to win the round.

خلاصه

Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.