Tic Tac Toe PvP

Tic Tac Toe PvP

Tic Tac Toe PvP

Tic Tac Toe PvP

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Enjoy this classic game with the 3×3 scheme where you have to place 3 marks in a row to win.

راهنمای بازی

The first to complete a full row wins.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.