Whack Em All

Whack Em All

Whack Em All

Whack Em All

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

You use a hammer to hit the moles, which appear at random, back into their holes.

راهنمای بازی

Tap on the moles when they appear from their hole to hit them back in with your hammer.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

فیلتر کردن نظریات
بالا جدیدترین
Random Giraffe
شهريور 8, 1397
talents: playing games.... FUN game especially on my phone