Panic Drops

Panic Drops

Panic Drops

Panic Drops

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Navigate the X through the maze of obstacles.

راهنمای بازی

Click on screen to move the X up and navigate it through the maze of obstacles.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.