High School Dress-Up

High School Dress-Up

High School Dress-Up

High School Dress-Up

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Dress up your character before she gets to school. It's important she looks good on her first day to have good impressions on people.

راهنمای بازی

Click on the clothing you want your character to wear for her first day at highschool.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Highscore: خیر
Purchases: خیر

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.