Cockroach Smasher

Cockroach Smasher

Cockroach Smasher

Cockroach Smasher

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Kill as many cockroaches as you can in 2 minutes. Don’t let any of them live.

راهنمای بازی

Click to smash the cockroaches

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.