Bubble Touch

Bubble Touch

Bubble Touch

Bubble Touch

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Play this fun bubble game, test your eye and hand co-ordination.

راهنمای بازی

Prevent the bubble from reaching the top of the screen. Avoid touching the bubble with bombs in them and do touch the bubble with the hearts, they add lives. The more bubbles you touch the higher your score.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.