Fish n Jump

Fish n Jump

Fish n Jump

Fish n Jump

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Bounce the fish on the star and try get them into the bottle of anemone. Don't let any fish hit the floor.

راهنمای بازی

Move the mouse in order to move the crabs. The fish must bounce on the star and into the bottle of anemone.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.