Slot Ramses

Slot Ramses

Slot Ramses

Slot Ramses

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Tap spin to play. Pay out table shows winnings. Land on the bonus round to get extra coins!

راهنمای بازی

Click on spin to play. Click on column to hold till the next round.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
Age: 18
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.