Carnival Ducks

Carnival Ducks

Carnival Ducks

Carnival Ducks

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Try your luck and shoot all the bad ducks and fish! Do not hit the peaceful ducks or you’ll lose points!

راهنمای بازی

Click or tap to shoot. Don't shoot the peaceful ducks.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.