Spect

Spect

Spect

Spect

Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 3

اطلاعات بازی

شرح بازی

Fly through space and destroy everything in your path.

راهنمای بازی

Use your mouse or WASD for move, Q for missiles, E for shield, space to shoot, or press auto shooting for auto shooting.

خلاصه

هزینه: 0 اعتبار
Earn: 0 اعتبار
Highscore: بله
Purchases: خیر
کاربر
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.