Knight Shot

Knight Shot

Knight Shot

Knight Shot

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 حفاظت از پادشاهی از موجودات شیطانی با هل دادن آنها را از لبه های مرحله. آیا سقوط کردن از لبه و مرگ و یا دیگری شما باید بیش از شروع. جمع آوری سکه حرم است که می تواند کمک به محافظت از پادشاهی خود را برای ساخت.

کمک بازی

 با کلیک بر روی صفحه نمایش و کشیدن تا فلش رو به مسیر درست است. سعی کنید حریف خود را از پلت فرم فشار دهید بدون اینکه شما سقوط کردن. جمع آوری مقدار مشخصی از سکه حرم خود را برای هر سطح برای ساخت.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.