Spider Solitaire

Spider Solitaire

Spider Solitaire

Spider Solitaire

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 ساخت عرشه های متعدد از کارت با شروع از پادشاه و پایان دادن به آس. این بازی تنها با استفاده از یک کت و شلوار از کارت و به عنوان 52 کارت بر روی میز.

کمک بازی

 هدف از این بازی است که برای ساخت عرشه کارت با شروع از پادشاه و پایان دادن به آس. هنگامی که شما یک عرشه کامل آن را به طور خودکار از جدول حذف خواهد شد. زمانی که همه 52 کارت بر روی میز حذف شده اند و سپس شما برنده بازی.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
مبتنی بر زمان: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.