Halloween Memory

Halloween Memory

Halloween Memory

Halloween Memory

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

Match the Halloween images with identical ones.

کمک بازی

Flip 2 cards over at a time to see what they look like. Then match 2 identical cards with each other in order to remove them. Once all the cards have been removed you win.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.