Cube Jump

Cube Jump

Cube Jump

Cube Jump

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 پرش تا زمانی که شما می توانید در حالی که جمع آوری مکعب های کوچک برای خرید یک پوست مکعب جدید.

کمک بازی

 را فشار دهید بر روی صفحه نمایش به پرش. زمان جهش خود را به زمین در بلوک بعدی و سعی کنید جمع آوری مکعب های کوچک قادر به خرید پوسته های جدید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.