Bouncing Balls

Bouncing Balls

Bouncing Balls

Bouncing Balls

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 چگونه بسیاری از بلوک می تواند به شما را نابود؟ جمع آوری توپ و نابود کردن بلوک در این بازی سرگرم کننده است.

کمک بازی

 هر بلوک دارای یک عدد بر روی آن، بلوک باید ضربه که چند بار توپ برای آن را نابود شود. بلند کردن توپ بیشتر قادر به ساقه بیشتر.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

فیلتر نظرات
بالا جدیدترین
Random Giraffe
شهريور 15, 1397
Bouncy trouncy flouncy pouncy, fun fun fun fun fun, -Tigger
sptest1
شهريور 15, 1397
Lol