Arcade Golf

Arcade Golf

Arcade Golf

Arcade Golf

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 بازی این بازی سرگرم کننده گلف رنگارنگ. توپ را به سوراخ با عنوان عکس های چند که ممکن است.

کمک بازی

 کلیک کنید و یا ضربه بزنید بر روی صفحه نمایش، سپس در جهت مخالف که می خواهید به ضربه زدن به توپ بکشید. در ادامه شما را از نقطه اصلی خود را به شما کلیک بر روی کشیدن، سخت تر به شما توپ ضربه.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.