Space Adventure

Space Adventure

Space Adventure

Space Adventure

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 در ماجراجویی فضایی شما باید حرکت 3 از اشیاء مشابه در یک ردیف به آنها را جمع آوری. به منظور تکمیل یک سطح شما باید آیتم های مورد نیاز برای هر سطح جمع آوری. در ماجراجویی فضایی شما باید حرکت 3 از اشیاء مشابه در یک ردیف به آنها را جمع آوری. به منظور تکمیل یک سطح شما باید آیتم های مورد نیاز برای هر سطح جمع آوری.

کمک بازی

 کلیک کنید و حرکت یک آیتم به شکل 3 یا بیشتر از همان آیتم در یک ردیف به آنها سلول. هر سطح دارای الزامات خاص خود است. کلیک کنید و حرکت یک آیتم به شکل 3 یا بیشتر از همان آیتم در یک ردیف به آنها سلول. هر سطح دارای الزامات خاص خود است.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.