Kids Puzzle

Kids Puzzle

Kids Puzzle

Kids Puzzle

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 قرار دادن تمام پازل ها با هم و تکمیل هر یک از پازل های بازی.

کمک بازی

 کلیک کنید و کشیدن بر روی قطعات پازل و رها کردن آنها در مناطق درست است، یک دکمه اشاره به شما نشان دهد که چگونه پازل باید نگاه وجود دارد.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.