Electrio

Electrio

Electrio

Electrio

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 تمام الکترون ها را در میان خود وصل کنید. اما به یاد داشته باشید شما می توانید تنها اتهامات مخالف اتصال و خطوط باید با هم تداخل دارند تمام الکترون ها را در میان خود وصل کنید. اما به یاد داشته باشید شما می توانید تنها اتهامات مخالف اتصال و خطوط باید با هم تداخل دارند

کمک بازی

 اتصال تمام الکترون ها در میان خود را با کلیک کردن بر روی آنها. اتصال تمام الکترون ها در میان خود را با کلیک کردن بر روی آنها.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.