Ball In A Cup

Ball In A Cup

Ball In A Cup

Ball In A Cup

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 استفاده از مغز خود را به عنوان کمک به توپ را به فنجان با استفاده از طرفداران و یا بلوک های دیگر.

کمک بازی

 کلیک کنید و کشیدن بر روی اشیاء متحرک و محل آنها را که در آن شما فکر می کنم آنها بیشتر کمک کند. سپس بر روی لوله با کلیک بر روی توپ را به سقوط و حرکت به سمت فنجان.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.