Plumber Pipe

Plumber Pipe

Plumber Pipe

Plumber Pipe

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 قبل از جریان آب، یک لوله مداوم را از شیر به سرریز ایجاد کنید.

کمک بازی

 به دستورالعمل در بازی در مورد نحوه بازی لوله کش لوله کش مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.