Kids Puzzle Adventures

Kids Puzzle Adventures

Kids Puzzle Adventures

Kids Puzzle Adventures

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 شما باید برای پیدا کردن تمام قطعات و رها کردن آنها را در جای درست در پازل.

کمک بازی

 کلیک کنید و نگه قطعه پازل به آن حرکت می کند. انتشار قطعه پازل به رها کردن.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.