2048

2048

2048

2048

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 هدف این است که اسلاید کاشی شماره بر روی یک شبکه به ترکیب آنها و ایجاد یک کاشی با شماره 2048. اما شما می توانید ادامه بازی گذشته که و ایجاد کاشی با اعداد بزرگتر.

کمک بازی

 هر نوبت یک کاشی جدید به طور تصادفی در یک نقطه خالی در هیئت مدیره ظاهر می شود. کاشی ها تا آنجا که ممکن است اسلاید تا زمانی که توسط هر یک از کاشی های دیگر و یا لبه شبکه متوقف شده است. اگر دو کاشی از همان عدد در حالی که حرکت می کنند برخورد کنند، آنها به مجموع آنها ترکیب می شوند. کاشی حاصل نمی تواند دوباره با یک کاشی دیگر در همان حرکت ادغام شود.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.