Tower Hero

Tower Hero

Tower Hero

Tower Hero

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 زمان بندی همه چیز در این بازی است. هدف شما این است که پشته برج به عنوان بالا که ممکن است بدون حذف هر بخش ساختمان. بالا چگونه می تواند برج خود را به شما ساخت؟

کمک بازی

 برای رها کردن یک بخش شما باید آن را زمان تا زمین برج به عنوان نزدیک به مرکز که ممکن است. اگر بخش قرار داده شده است بیش از حد خاموش تعادل بخش سقوط خواهد کرد و شما یک زندگی از دست بدهند. قطره 3 بخش و بازی خود را بیش از.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.