Target

Target

Target

Target

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 ساقه بیگانگان پشت پوشش. گلوله های خود را گزاف گویی کردن دیوار به شما اجازه شلیک بیگانگان پشت پوشش. شما عکس های محدودی دارید، بنابراین با دقت هدف.

کمک بازی

 شیر و کشیدن که در آن شما می خواهید توپ به ساقه، و سپس بر روی توپ شیر به ساقه و تماشای گزاف گویی گلوله خود را از دیوار و ضربه بیگانه. اگر شما از دست رفته تنظیمات را اگر شما از دست ندهید اولین شات. مراقب باشید به عنوان شما مقدار محدودی از عکس.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.