Open Restaurant

Open Restaurant

Open Restaurant

Open Restaurant

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 شما باید برای اجرای یک رستوران و آوردن مهارت های مدیریت خود را به هر رستوران! زنده ماندن هدف روزانه برای به دست آوردن نمره بالا.

کمک بازی

 به دستورالعمل در بازی در مورد نحوه بازی رستوران باز مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.