Hexa Blocks

Hexa Blocks

Hexa Blocks

Hexa Blocks

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 حرکت بلوک در یک ردیف را پر کنید و جمع آوری قطعات. شما حرکت محدود است و باید سعی کنید 3 ستاره برای هر سطح.

کمک بازی

 کشیدن شش بلوک داده شده برای پر کردن یک ردیف و جمع آوری بلوک در آن ردیف. شما باید مقدار محدودی از حرکت برای تکمیل هر سطح.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

فیلتر نظرات
بالا جدیدترین