Goose Game

Goose Game

Goose Game

Goose Game

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 هدف در بازی غاز است برای رسیدن به پایان قبل از حریف خود را. بسیاری از افزایش و تله در هیئت مدیره شما باید سعی کنید اجتناب وجود دارد.

کمک بازی

 قوانین را بخوانید تا ایده ای از چه کاری انجام دهید و چگونه برنده شوید. اجتناب از تله به عنوان آنها شما را کم کردن سرعت و سعی کنید زمین در پاداش X2 به حرکت دو برابر آنجا که شما می خواهید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.