Equations

Equations

Equations

Equations

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 سریع باشید و انتخاب کنید که آیا معادله نشان داده شده درست است یا غلط. این بازی دارای یک مکانیزم ساده است، اما بازی آن سخت تر از شما فکر می کنم!

کمک بازی

 شما یک معادله ساده نشان داده شده و زمان محدودی برای انتخاب درست یا غلط دارید. هر پاسخ صحیح شما را بدست آورده یک نمره و نمره نهایی خود را بر اساس تعداد پاسخ های صحیح خود را بر اساس. اگر شما انتخاب اشتباه و یا اجرا از زمان, شما از دست خواهد داد!

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.