Cricket Fielder

Cricket Fielder

Cricket Fielder

Cricket Fielder

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 چالش 6 تیم مختلف و نشان دادن مهارت های خود را با دفاع از ویکت!

کمک بازی

 مشاهده دستورالعمل در بازی در مورد نحوه بازی فیلدر کریکت.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.