Crazy Match 3

Crazy Match 3

Crazy Match 3

Crazy Match 3

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 در نظر گرفتن 3 بازی ها بازی های پازل شما نیاز به مطابقت با 3 یا بیشتر.

کمک بازی

 در نظر گرفتن 3 یا بیشتر شی با تبادل دو قطعه و یا با کلیک کردن بر روی یک گروه از 3 یا بیشتر.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.