Burger Now

Burger Now

Burger Now

Burger Now

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 خدمت به مشتریان خود مواد غذایی آنها می خواهند قبل از آنها ناراحت و ترک. هر چه سریعتر آنها را تغذیه کنید شادتر خواهند بود.

کمک بازی

 غذا را مشتریان بخواهید و آن را به آنها بدهید تا آنها بتوانند به شما پرداخت کنند و ترک کنند. اگر شما بیش از حد طولانی به آنها مواد غذایی خود را آنها را ترک خواهد کرد.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.