Bob The Furious

Bob The Furious

Bob The Furious

Bob The Furious

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 راهنما باب رسیدن خشمگین تا آنجا که ممکن است در حالی که اجتناب از هر گونه موانع در راه خود را.

کمک بازی

 کلیک کنید و یا شیر را به باب پرش خشمگین و یا نگه دارید به او پرواز کردن. سعی کنید از هر گونه موانع در راه خود اجتناب کنید در حالی که تلاش برای تنظیم یک رکورد جدید برای دورترین فاصله خود را.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.